...

05-03-2015 16:49:18

Các hiện tượng tâm linh dưới quan điểm khoa học

Một bài viết cũ từ hơn 10 năm trước. Nếu nó được các cơ quan quản lý nhà nước quan tâm thì làm gì có làn sóng “ngoại cảm tìm mộ” như thời gian vừa qua. Thật đáng buồn!
...

03-12-2014 04:49:00

Ủy ban điều tra khoa học các tuyên bố về hiện tượng dị thường

Ủy ban điều tra khoa học các tuyên bố về hiện tượng dị thường CSICOP (Committee for the Scientific Investigation for Claims of the Paranormal), nay đổi tên thành Ủy ban yêu cầu nghi ngờ CSI (Committee for Skeptical Inquiry), là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 1976 tại Mỹ. Chính xác hơn, nó được thành lập ngày 30/4/1976 tại hội thảo quốc tế “Các trào lưu phi lý tính mới: phản khoa học và giả khoa học” tại Đại học quốc gia New York.
...

05-05-2014 13:23:43

Các hiện tượng dị thường là gì?

Các hiện tượng dị thường hay hiện tượng lạ là tập hợp nhiều hiện tượng phức tạp, từ các chủ đề tín ngưỡng - tôn giáo (như thần thánh, ma quỷ, thiên đường, địa ngục…) cho tới các lý thuyết khoa học mới mà ban đầu người ta chưa hiểu nên bị xem là dị thường. Xin giới hạn chủ đề trong phạm vi đối tượng nghiên cứu của một ngành khoa học đang gây tranh cãi là cận (hay ngoại) tâm lý (parapsychology).

 

Cuộc sống giống chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng, chúng ta phải luôn tiến lên phía trước.

Albert Einstein