NHỮNG GIỚI HẠN CỦA TỰ NHIÊN VÀ CON NGƯỜI

 

Thế giới tự nhiên luôn chứa đựng nhiều điều bí ẩn và giới hạn nhất định mà con người không thể vượt qua.

...

Lê Bá (st)

Bình luận