...

10-04-2017 05:22:39

Cuộc chiến chống Nguyên Mông 3 Kỳ 13: Thua thảm, nhà Nguyên vẫn ngạo mạn đòi tù binh

Cùng với Ô Mã Nhi còn rất nhiều tù binh nước Nguyên vẫn còn bị Đại Việt giữ lại. Triều đình nhà Trần phải cân nhắc rất thận trọng giữa việc xét xử tù binh và việc nối lại bang giao với nước Nguyên.
...

09-04-2017 07:28:22

Cuộc chiến chống Nguyên Mông 3 - Kỳ 12: Luận công ban thưởng, trừng trị kẻ hàng giặc

Đến lúc xét xử người kẻ hàng giặc, những nhân dân và quân lính được miễn tội chết nhưng bị bắt phải chịu phu dịch nặng nề, chuyên chở gỗ đá để xây dựng cung điện. Các quan viên hàng giặc thì bị nghiêm trị tùy theo tội trạng.
...

07-04-2017 12:10:53

Cuộc chiến chống Nguyên Mông 3 - Kỳ 11: Quân Trần dùng liên hoàn kế, truy kích Thoát Hoan

Chưa kịp hoàn hồn sau trận chiến tại Nội Bàng, Thoát Hoan lại nghe gián điệp báo về rằng quân ta “chia binh hơn 30 vạn, giữ cửa quan Nữ Nhi cùng núi Khâu Cấp, trải dài hơn trăm dặm chặn đường về”(theo Tân Nguyên sử).
...

06-04-2017 16:58:58

Cuộc chiến chống Nguyên Mông 3 - Kỳ 10: Bắt sống Ô Mã Nhi, xóa sổ thủy quân nhà Nguyên

Tướng giặc là Trương Ngọc chết trong đám loạn quân. Phàn Tiếp té xuống sông, quân ta dùng câm liêm móc lên bắt sống. Các tướng Ô Mã Nhi, Tích Lệ Cơ cũng bị bắt sống. Nội minh tự Đỗ Hành bắt được Ô Mã Nhi, đem giải đến thuyền ngự của Thượng hoàng Trần Thánh Tông.
...

05-04-2017 05:48:12

Cuộc chiến chống Nguyên Mông 3 - Kỳ 9: Quân Nguyên tính rút trong danh dự cũng không xong

Quân Nguyên lần thứ 3 tiến đánh Đại Việt, lao tâm bày kế, huy động thủy bộ rầm rộ nhưng hiệu quả chiến đấu lại càng kém cỏi hơn lần xâm lược trước. Thật đúng như phán đoán của Hưng Đạo vương khi bước vào cuộc chiến “Năm nay đánh giặc nhàn”.
...

04-04-2017 05:29:41

Cuộc chiến chống quân Nguyên Mông 3 - Kỳ 8: Hưng Đạo vương dùng thủy binh đại chiến Ô Mã Nhi

Ngày 10-2-1288, Ô Mã Nhi nhận lệnh của Thoát Hoan đem thủy quân đi đón thuyền lương của Trương Văn Hổ (vốn đã bị tiêu diệt từ trước nhưng giặc chưa hay biết), đến cửa biển Đại Bàng (cửa Văn Úc, Kiến An, Hải Phòng ngày nay) thì gặp thủy quân Đại Việt dưới quyền chỉ huy của Hưng Đạo Vương dàn trận đón đánh.
...

31-03-2017 21:47:13

Cuộc chiến chống Nguyên Mông lần 3 - Kỳ 7: Quân Nguyên lạc lối giữa mê cung Đại Việt

Ô Mã Nhi cho quân bắn thư sang quân ta đe dọa vua Trần: “Ngươi chạy lên trời ta theo lên trời, ngươi chạy xuống đất ta theo xuống đất, ngươi trốn lên núi ta theo lên núi, ngươi lặn xuống nước ta theo xuống nước”
...

29-03-2017 07:53:58

Cuộc chiến chống Nguyên Mông 3 - Kỳ 6: Đánh tan triều đình bù nhìn do giặc ngụy dựng

Cuối tháng 1-1288, đám Việt gian cùng đoàn quân hộ tống do Tỉnh đô sự hầu Sư, Vạn hộ Đạt, Thiên hộ Tiên chỉ huy vượt qua biên giới, tiến vào địa phận Lạng Sơn. Lúc này, các tin tức về sự di chuyển của địch đã được quan quân Đại Việt do thám được.
...

27-03-2017 13:25:02

Cuộc chiến chống Nguyên Mông 3 - Kỳ 5: Cú đấm vào mạng mỡ khiến cục diện đảo chiều

Thủy thì quân ta đem thuyền ra chặn mặt trước, lại thêm binh thuyền từ Vân Đồn vây mặt sau, thuyền quân Nguyên cồng kềnh nên bị mắc cạn, hết đường tiến thoái.
...

26-03-2017 07:55:35

Cuộc chiến chống Nguyên Mông 3 - Kỳ 4: Quân Nguyên kinh hoàng trước tài cung nỏ Đại Việt

Quân Nguyên tiến đánh, quân ta dùng tên độc bắn ra như mưa, giặc chết rất nhiều, không tiến quân được. Quân Nguyên từ tướng đến lính trước vốn đã sợ uy lính cung nỏ của Đại Việt giỏi dùng tên độc, nay lại gặp tổn thất nặng nên rất kinh hoàng.
...

24-03-2017 09:14:16

Cuộc chiến chống Nguyên Mông 3 - Kỳ 3: Được trả 5 vạn tù binh, nhà Nguyên vẫn không nguội dã tâm

Đầu năm 1286, vua Trần đã lệnh trao trả 5 vạn tù binh quân Nguyên về nước. Tuy nhiên, sự nhún nhường, thân thiện của triều đình Đại Việt cũng không đủ dập tắt được họa chiến tranh do tham vọng và lòng hận thù của Nguyên Mông quá lớn.
...

23-03-2017 07:58:24

Cuộc chiến chống Nguyên Mông 3 - Kỳ 2: Dùng cả triệu người đánh Đại Việt, dân Hán lầm than

"Dân chúng kêu than, tứ dân bỏ nghiệp. Người nghèo phải bỏ con để cầu sống, kẻ giàu phải bán sản nghiệp để ứng dịch. Nỗi khổ như bị treo ngược, mỗi ngày một tăng. Nay lại có việc đánh Giao Chỉ, điều động đến trăm vạn người, tiêu phí đến nghìn vàng, đó chẳng phải là việc để thương sĩ dân".
...

22-03-2017 09:04:15

Cuộc chiến chống Nguyên Mông 3 - Kỳ 1: Lấy cớ Việt lấn biên, Nguyên phát động chiến tranh lần 3

Hốt Tất Liệt bàn với quần thần: “Nhật Bản chưa từng xâm lấn ta, nay Giao Chỉ xâm phạm biên giới, nên gác việc Nhật Bản, chuyên việc Giao Chỉ”. Việc xâm phạm biên giới mà Hốt Tất Liệt nói đến là chỉ việc quân ta truy kích Thoát Hoan đánh tràn qua châu Tư Minh của nước Nguyên.
...

07-03-2017 07:35:49

Bí ẩn Thành Nhà Hồ xây chỉ 3 tháng

Thành Nhà Hồ chẵn năm năm được UNESCO tôn vinh là Di sản Văn hóa thế giới. Ngôi thành đá kỳ vĩ độc nhất vô nhị đã trơ gan cùng tuế nguyệt hơn 600 năm.
...

06-03-2017 11:34:52

Thời oanh liệt của đế quốc Uyghur

Hãn quốc Uyghur, hay đế quốc Uyghur; tên thời nhà Đường là Hồi Cốt là một đế quốc Đột Quyết (Turk - Thổ) tồn tại trong khoảng một thế kỷ từ giữa thế kỷ 8 đến thế kỷ 9. Đây là một liên minh các bộ lạc dưới quyền lãnh đạo của người Duy Ngô Nhĩ, được người Hán gọi là cửu tính