...

21-11-2015 09:54:49

Tôn giáo liệu có ngày diệt vong?

Tôi cho rằng tôn giáo không bao giờ diệt vong, vì loài người không thể giải quyết mọi vấn nạn của chính mình.
...

17-11-2015 10:00:04

Một tài liệu khác của Nguyên Ngọc về đường lối Phan Chu Trinh

Nguyên Ngọc có vẻ già lẫn mất rồi, nên nói trước quên sau!
...

16-11-2015 05:54:10

Chúa Chổm hàm oan năm thế kỷ?

Ngày nay người ta vẫn ví von “Nợ như Chúa Chổm”, nhưng Chúa Chổm là ai, gánh nợ hàng trăm năm của ông là gì?
...

15-11-2015 07:34:35

Sáu mẹo đơn giản giúp tăng cường ý chí

Có những cách thú vị như nhịn tiểu!
...

14-11-2015 06:26:16

"Thông minh quá cũng khổ"

Khi tìm người tuyển dụng, thăng chức hoặc thành lập tổ dự án, bạn nên tìm kiếm những cá nhân thông minh xuất chúng? Không hẳn vậy.
...

08-11-2015 07:43:53

Nhân danh lịch sử để xuyên tạc lịch sử Việt Nam (tiếp theo và hết)

Phần cuối bài phê phán Taylor và Quỹ Phan Chu Trinh
...

06-11-2015 20:29:40

Nhân danh lịch sử để xuyên tạc lịch sử Việt Nam

Quỹ Phan Chu Trinh của nhà văn Nguyên Ngọc đây mà. Thật hết chỗ nói! Về mặt học thuật thì tôi đã nhiều lần sửa lưng bác nhà văn hiểu ít nói nhiều này.
...

05-11-2015 06:15:04

Thông minh chưa hẳn là điều tốt?

Điều này càng chứng tỏ một điều mà tôi từng nói nhiều lần: IQ (thương số thông minh) không phải là một tiêu chí tốt để đánh giá về khả năng trí tuệ của con người. Còn những tiêu chí khác có tầm quan trọng thậm chí còn hơn IQ, chẳng hạn EQ (thương số cảm xúc).
...

30-10-2015 08:42:36

Vấn đề chủ quyền lãnh thổ Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ

Từ lâu Nam Bộ đã là một bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Vịêt Nam, nhưng do tính chất phức tạp của lịch sử nên cho đến nay vấn đề chủ quyền lãnh thổ (territorial sovereignty) vẫn còn có những nhận thức chưa thật đầy đủ.
...

30-10-2015 08:21:43

Môn Sử "biến mất" và thách thức chưa từng có ở Bộ Giáo dục

Không hiểu mọi người nghĩ sao chứ tôi ủng hộ xu hướng dạy lịch sử như thế này!
...

28-10-2015 07:36:29

Khi con người bị máy móc tiếm quyền

Tựa đề hoàn toàn sai, máy móc không bao giờ tiếm quyền của con người!
...

19-10-2015 07:56:51

Thiết bị số chưa giúp tăng điểm số

Kỹ thuật số giúp cải thiện thành tích học tập, nếu cách thức giảng dạy tiến triển phù hợp
...

14-10-2015 07:50:45

Ai mới là người thực sự thống trị nước Mỹ?

Tôi thì tôi vẫn tin rằng, vật chất quyết định tinh thần, tồn tại (xã hội) quyết định ý thức (xã hội). Thời Marx, giai cấp tư sản là người thống trị; nay là các tập đoàn công nghiệp - quân sự và các tập đoàn kinh tế khác. Đó cũng là lý do, nói chung bất cứ chính trị gia nào cũng được ủng hộ, nếu có thành tựu về kinh tế.
...

12-10-2015 22:08:59

Cuộc xung đột Đại Việt - Champa trong tiến trình lịch sử Việt Nam

Sự xung đột của hai nhà nước phong kiến Đại Việt và Champa là không thể tránh khỏi, bởi trong tư duy của giới lãnh đạo phong kiến thì tư tưởng bành trướng luôn đóng vai trò chỉ đạo, tùy thuộc vào sự hưng vong, sức mạnh của mỗi vương quốc qua các giai đoạn mà ưu thế giữa hai bên có sự thay đổi.
...

05-10-2015 09:45:24

Sách và Internet, ai thông thái hơn?

Một tựa đề hoàn toàn không ổn! Cả sách và Internet, chẳng cái nào thông thái cả, vì chúng chỉ là công cụ để đạt tới sự thông thái mà thôi! Và xin lưu ý rằng, theo kết quả nghiên cứu của ngành thần kinh học, bộ não ưa sách in hơn. Tôi sẽ viết rõ hơn về vấn đề này khi có dịp.