...

20-03-2015 06:42:04

ADN ty thể và nguồn gốc loài người

Ta biết ADN ở các nhiễm sắc thể trong nhân tế bào mang mật mã di truyền đặc trưng cho sự sống. Ở đây là các ADN trong ty thể, nhà máy năng lượng của tế bào. Chúng mang thông tin di truyền cho 37 loại phân tử mà ty thể cần để tạo năng lượng.
...

22-02-2015 10:14:38

Cuộc truy tìm nguồn gốc người Việt lần thứ ba?

Đây là bài viết thú vị của Hồ Trung Tú trên Người Lao Động. Tôi thêm dấu hỏi vào tiêu đề bài viết để nhấn mạnh rằng, liệu đã thực sự có cuộc truy tìm lần thứ ba hay không. Nếu có thì thực sự đáng mừng!
...

10-02-2015 06:21:55

Dấu ấn Trần Đình Hượu trong nghiên cứu Nho giáo ở Việt Nam

Hội thảo "Nghiên cứu Nho giáo ở Việt Nam trong thế kỷ XX" khẳng định vị trí, đóng góp của học giả Trần Đình Hượu đối với nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn nước nhà.
...

08-02-2015 20:57:08

Đổi mới sử học không có nghĩa tô đen thành trắng

Nhân kỷ niệm lần thứ 92 ngày sinh của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2014), tạp chí Sử học Xưa và Nay số 453 (tháng 11/2014) có bài của tác giả Nguyễn San Hà viết ca ngợi ông là “Người luôn ủng hộ sự thật và đổi mới trong sử học”. Vị cố Thủ tướng cho rằng: “Đánh giá, sử dụng những sự kiện lịch sử như thế nào là thuộc trách nhiệm của các nhà lãnh đạo chính trị nhưng đối với các nhà sử học thì tính chân thực của lịch sử là quan trọng”. Liệu người dẫn có truyền đạt đúng tinh thần của người đã khuất bởi ngài đồng thời cũng là một trong những nhà lãnh đạo tối cao thì nhận xét của ngài có mang tính chân thực lịch sử hay không?
...

03-02-2015 18:44:33

Triết học cần tự điều chỉnh

Bài của Giáp Văn Cương trên Tia Sáng năm 2010
...

31-01-2015 23:06:29

Một số đặc trưng cơ bản của Nho giáo Việt Nam (tiếp theo)

Đây là phần cuối bài viết của GSTS Nguyễn Tài Thư.
...

30-01-2015 22:56:49

Một số đặc trưng cơ bản của Nho giáo Việt Nam

Để hiểu Nho giáo và Nho giáo Việt Nam, có thể đọc Trần Đình Hượu (trên Người bắt ma có một số bài viết của ông và về ông). Tuy nhiên quan điểm của các học giả khác cũng rất cần thiết để tìm hiểu một học thuyết vẫn còn ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội Việt Nam hiện nay. Xin giới thiệu bài viết của Giáo sư Tiến sĩ triết học Nguyễn Tài Thư.
...

24-12-2014 07:33:53

Tiếp xúc văn hóa Việt Nam và Pháp (P5)

Đây là phần cuối bài viết của học giả Phan Ngọc. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
...

23-12-2014 05:35:26

Tiếp xúc văn hóa Việt Nam và Pháp (P4)

Đây là phần 4 bài viết của học giả Phan Ngọc. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
...

22-12-2014 06:27:27

Tiếp xúc văn hóa Việt Nam và Pháp (P3)

Đây là phần 3 bài viết của Phan Ngọc. Xin trân trọng giới thiệu cũng bạn đọc.
...

20-12-2014 07:54:11

Tiếp xúc văn hóa Việt Nam và Pháp (P2)

Đây là phần 2 bài viết của học giả Phan Ngọc. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
...

19-12-2014 07:44:02

Tiếp xúc văn hóa Việt Nam và Pháp (P1)

Cuối thế kỷ XIX, người Pháp đã xâm chiếm xong toàn bộ Việt Nam và lập tức xây dựng chế độ thuộc địa dưới các hình thức khác nhau ở ba miền. Từ đó, xét về văn hóa, người Việt Nam đã không chỉ tiếp xúc với văn hóa Pháp qua những thương nhân hay nhà truyền giáo, mà bắt đầu phải chung sống với văn hóa ấy trong các tình huống khác nhau, có thể là cưỡng bức, tự phát hoặc tự giác. Từ đó, một quá trình tiếp biến văn hóa đã diễn ra và làm thay đổi cơ bản rất nhiều quan niệm, thói quen, tập quán, đặc biệt là phương thức tư duy,… để rồi, văn hóa Việt Nam đã bước sang một thời kỳ mới mà nhiều dấu ấn còn nguyên vẹn tới hôm nay. Công trình nghiên cứu của PGS Phan Ngọc về tiếp xúc văn hóa Việt Nam và Pháp góp phần lý giải một số căn nguyên của sự thay đổi mà dường như tới hôm nay, nhiều người trong chúng ta vẫn chưa thấu đáo…
...

13-12-2014 10:03:22

Đông và Tây - Từ khác nhau trong văn hóa đến khác biệt tư duy (tiếp theo)

Đây là phần cuối bài viết Đông và Tây - Từ khác nhau về văn hóa tới khác biệt tư duy của nhà văn hóa học và phê bình văn học Nguyễn Hòa
...

12-12-2014 06:37:58

Đông và Tây - Từ khác nhau trong văn hóa đến khác biệt tư duy

Đây là bài viết của bạn tôi, nhà văn hóa học và phê bình văn học Nguyễn Hòa, từng đăng trên Nghệ thuật mới số 1 và số 2, năm 2011. Cùng một số bài viết khác (của Trần Đình Hượu, Hữu Ngọc và cả của tôi), nó được giáo sư Hồ Ngọc Đại đưa đến một số cơ sở giáo dục có quan hệ để “biết sĩ phu Bắc Hà suy tư về những gì”! Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
...

10-12-2014 09:11:22

Làng xã Việt Nam và ảnh hưởng của Nho giáo trong xã hội Việt Nam hiện đại (P3)

Đây là nội dung phần 3 của bài viết Làng xã Việt Nam và ảnh hưởng của Nho giáo trong xã hội Việt Nam hiện đại của cố học giả Trần Đình Hượu