...

21-09-2015 08:10:25

Sự tích hợp giữa vật lý và Phật giáo

Chỉ có người không hiểu cả khoa học và tôn giáo mới cho rằng có thể tích hợp vật lý với Phật giáo (khoa học là hệ thống kiến thức về thế giới khách quan; còn tôn giáo là hệ niềm tin nhằm khuyến khích một lối sống đạo đức). Ảo tưởng về một lý thuyết của mọi thứ (theory of everything) là cách hiểu thô thiển về lý thuyết thống nhất của vật lý, một lý thuyết cố gắng thống nhất bốn loại tương tác trong vũ trụ. Còn việc cho rằng “Phật học không những có những mối tương đồng với vật lý trong các lĩnh vực vũ trụ học, các hạt cơ bản, mà còn nhiều mối tương đồng khác với sinh học, tâm lý học, phân tâm học (psychoanalysis), tâm lý trị liệu (psychotherapy),... Tư tưởng Phật học có thể là suối nguồn dồi dào cho khoa học nói chung” chỉ là hành động tự sướng của tác giả bài viết mà thôi!
...

11-09-2015 22:19:07

Giáo sư Trần Quốc Vượng: Quảng du, quảng giao, quảng bác

Giáo sư Phan Huy Lê tưởng nhớ giáo sư Trần Quốc Vượng, người bạn trong tứ trụ sử học Lâm - Lê - Tấn - Vượng.
...

02-09-2015 22:32:40

Nghĩ về thực tiễn luận nhân đạo Hồ Chí Minh

Ngô Tự Lập không phải là tác giả yêu thích của tôi. Tuy nhiên bài viết dưới đây thì tuyệt!
...

31-08-2015 06:24:21

Bàn thêm về Trần Trọng Kim

Trần Trọng Kim vốn là một học giả lại chạy lên vũ đài chính trị là ông đã chọn lầm đường?
...

28-08-2015 05:29:07

Việt Nam trước nguy cơ nước biển dâng cao

Không phải là nguy cơ, mà là sự thật rồi. Thậm cấp, thậm cấp! Chí nguy, chí nguy!
...

24-08-2015 07:57:05

Hãy tranh luận với bản ngã

Bản ngã tự thấy mình là trung tâm của vũ trụ, và vị trí của nó là thường hằng. Làm sao chúng ta phản đối tri giác sai lầm này? Hãy tranh luận với bản ngã. Tranh luận về việc nó nhìn nó và nhìn người khác như thế nào.
...

09-08-2015 07:35:28

300 năm Diderot

Bài HVQH
...

03-08-2015 23:18:28

Trần Đình Hượu - Từ điểm nhìn hiện tại

Bài Phạm Xuân Thạch
...

30-07-2015 08:50:29

Diện mạo có làm hỏng cuộc đời bạn?

Chỉ một nghề không cần đẹp, đó là cướp có vũ trang!
...

26-07-2015 13:47:58

Tâm linh trong khoa học: Các nhà khoa học nổi tiếng nói gì?

Quan điểm của một số nhà khoa học về quan hệ giữa tôn giáo và khoa học

 

Trong tình yêu và trong văn chương, ta không hiểu lựa chọn của người khác

Mark Twain