...

09-06-2015 22:38:09

Một thời người ăn thịt người

Một số nhóm trong tổ tiên chúng ta từng giết và ăn thịt lẫn nhau, theo những bằng chứng tìm được.
...

13-05-2015 20:51:32

Triết học hiện sinh: "Tiến lên để sống!"

Bài Bùi Văn Nam Sơn
...

03-05-2015 10:38:34

Đế chế bông: Lịch sử bạo lực của sợi vải

Lịch sử mỗi giai đoạn dường như thường do một loại hàng hóa nhất định định hình.
...

02-04-2015 22:16:11

Trần Đức Thảo: Cuộc đời và sự nghiệp một triết gia Việt Nam

Theo NBM thì trong thế kỷ XX, Việt Nam chỉ có một triết gia là Trần Đức Thảo mà thôi, nếu chúng ta quan niệm triết gia là người có triết thuyết riêng của mình. Còn lại là các giáo sư triết học, tuy có thể « trên thông thiên văn, dưới tường địa lý », nhưng không hề có đóng góp riêng vào kho tàng tư tưởng triết học nhân loại.
...

20-03-2015 06:42:04

ADN ty thể và nguồn gốc loài người

Ta biết ADN ở các nhiễm sắc thể trong nhân tế bào mang mật mã di truyền đặc trưng cho sự sống. Ở đây là các ADN trong ty thể, nhà máy năng lượng của tế bào. Chúng mang thông tin di truyền cho 37 loại phân tử mà ty thể cần để tạo năng lượng.
...

22-02-2015 10:14:38

Cuộc truy tìm nguồn gốc người Việt lần thứ ba?

Đây là bài viết thú vị của Hồ Trung Tú trên Người Lao Động. Tôi thêm dấu hỏi vào tiêu đề bài viết để nhấn mạnh rằng, liệu đã thực sự có cuộc truy tìm lần thứ ba hay không. Nếu có thì thực sự đáng mừng!
...

10-02-2015 06:21:55

Dấu ấn Trần Đình Hượu trong nghiên cứu Nho giáo ở Việt Nam

Hội thảo "Nghiên cứu Nho giáo ở Việt Nam trong thế kỷ XX" khẳng định vị trí, đóng góp của học giả Trần Đình Hượu đối với nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn nước nhà.
...

08-02-2015 20:57:08

Đổi mới sử học không có nghĩa tô đen thành trắng

Nhân kỷ niệm lần thứ 92 ngày sinh của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt (23/11/1922 - 23/11/2014), tạp chí Sử học Xưa và Nay số 453 (tháng 11/2014) có bài của tác giả Nguyễn San Hà viết ca ngợi ông là “Người luôn ủng hộ sự thật và đổi mới trong sử học”. Vị cố Thủ tướng cho rằng: “Đánh giá, sử dụng những sự kiện lịch sử như thế nào là thuộc trách nhiệm của các nhà lãnh đạo chính trị nhưng đối với các nhà sử học thì tính chân thực của lịch sử là quan trọng”. Liệu người dẫn có truyền đạt đúng tinh thần của người đã khuất bởi ngài đồng thời cũng là một trong những nhà lãnh đạo tối cao thì nhận xét của ngài có mang tính chân thực lịch sử hay không?
...

03-02-2015 18:44:33

Triết học cần tự điều chỉnh

Bài của Giáp Văn Cương trên Tia Sáng năm 2010
...

31-01-2015 23:06:29

Một số đặc trưng cơ bản của Nho giáo Việt Nam (tiếp theo)

Đây là phần cuối bài viết của GSTS Nguyễn Tài Thư.
...

30-01-2015 22:56:49

Một số đặc trưng cơ bản của Nho giáo Việt Nam

Để hiểu Nho giáo và Nho giáo Việt Nam, có thể đọc Trần Đình Hượu (trên Người bắt ma có một số bài viết của ông và về ông). Tuy nhiên quan điểm của các học giả khác cũng rất cần thiết để tìm hiểu một học thuyết vẫn còn ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội Việt Nam hiện nay. Xin giới thiệu bài viết của Giáo sư Tiến sĩ triết học Nguyễn Tài Thư.
...

24-12-2014 07:33:53

Tiếp xúc văn hóa Việt Nam và Pháp (P5)

Đây là phần cuối bài viết của học giả Phan Ngọc. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
...

23-12-2014 05:35:26

Tiếp xúc văn hóa Việt Nam và Pháp (P4)

Đây là phần 4 bài viết của học giả Phan Ngọc. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.
...

22-12-2014 06:27:27

Tiếp xúc văn hóa Việt Nam và Pháp (P3)

Đây là phần 3 bài viết của Phan Ngọc. Xin trân trọng giới thiệu cũng bạn đọc.