...

05-12-2017 09:03:42

Việt sử Xứ Đàng Trong - Kỳ 12: Buôn bán ở Hội An

Hội An chiếm vị trí giao thương quan trọng vì Quảng Nam là trấn giàu trong xứ, phần nhiều sản vật quý đều do đất ấy sản xuất, lại ở gần Quy Nhơn, nên dễ tập hợp những sản vật mà thuyền buôn ngoại quốc cần dùng.
...

04-12-2017 10:43:04

Việt sử Xứ Đàng Trong - Kỳ 11: Bang giao với các nước

Xứ Nam Hà của chúa Nguyễn ban đầu là một phần đất của Đại Việt, về sau các chúa mới mở rộng thêm ra và tăng cường mối quan hệ ngoại giao với lân bang.
...

03-12-2017 20:19:06

Việt sử Xứ Đàng Trong - Kỳ 10: Pháp luật thời chúa Nguyễn

Các chúa Nguyễn chưa soạn luật riêng cho Nam Hà. Ở Nam triều, quan chế, phép thi cử không đầy đủ như ở Bắc triều và Nam Hà dùng luật của Bắc Hà.
...

02-12-2017 07:53:00

Việt sử Xứ Đàng Trong - Kỳ 9: Phân hạng dân để nộp thuế và tuyển binh

Chúa Hy Tông với ý định lập giang sơn riêng, sau khi bãi bỏ các cơ quan hành chính của triều Lê, đặt Tam ty để thay thế, năm Nhâm Thân (1632), bắt đầu thi hành phép duyệt tuyển.
...

30-11-2017 09:41:04

Việt sử Xứ Đàng Trong - Kỳ 8: Cuộc khủng hoảng tiền kẽm

Thời các chúa Nguyễn, ở Thuận, Quảng, Gia Định thông dụng tiền Khương Hy và các thứ tiền Khai Nguyên nhà Đường; Thuần Hóa, Tường Phù nhà Tống; đồng thời có lệ mỗi chúa lên ngôi thì đúc tiền đồng nhỏ, in hai chữ Thái Bình.
...

29-11-2017 16:27:03

Việt sử Xứ Đàng Trong - Kỳ 7: Văn mạch dằng dặc không dứt

Lê Quý Đôn trong Phủ biên tạp lục viết: “Họ Nguyễn trước kia chuyên giữ một phương, chỉ mở thi hương, chuyên dùng lai tư, không chuộng văn học, ít thu lượm được người tuấn dị... Thế mà văn mạch ở đất này dằng dặc không dứt, thật đáng khen!”.
...

28-11-2017 11:03:59

Việt sử Xứ Đàng Trong - Kỳ 6: Kinh tế, thương mại thời chúa Nguyễn

Hai xứ Thuận, Quảng giàu có cả về lâm sản, nông sản và hải sản, nhất là xứ Quảng Nam có nơi đất có vàng, sắt. Về thương mại, người Thuận, Quảng chỉ mua, bán thổ sản và sản phẩm tiểu công nghệ ở các chợ, chợ phiên.
...

27-11-2017 10:57:35

Việt sử xứ Đàng Trong - Kỳ 5: Giao thương và xung đột với người Hà Lan

Từ đầu thế kỷ 17, nước Hà Lan, nước Anh lập những công ty thương mại được chính phủ cho độc quyền hoạt động ở các miền trên bờ biển Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, gọi là Công ty Đông Ấn Độ.
...

26-11-2017 13:52:49

Việt sử Xứ Đàng Trong - Kỳ 4: Chuyện thi cử vào thế kỷ 17-18

Các chúa Nguyễn không lập trường đại học công mà để dân gian tùy ý lập trường tư dạy học, chính quyền chỉ tổ chức các kỳ thi.
...

25-11-2017 12:54:46

Việt sử Xứ Đàng Trong - Kỳ 3: Tổ chức chính quyền thời chúa Nguyễn

Chúa Thái Tổ vẫn giữ các cơ quan hành chính do triều Lê lập ra. Tuy nhiên, khi chúa Hy Tông lên ngôi, liền bỏ các cơ quan ấy.
...

24-11-2017 17:58:22

Việt sử Xứ Đàng Trong - Kỳ 2: Dẫu thêm hai cánh trường thành khó bay

Chính nhờ hệ thống các lũy phòng thủ được xây dựng do sáng kiến của Lộc Khê hầu Đào Duy Từ mà quân đội chúa Nguyễn - với lực lượng yếu hơn - đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân Trịnh.
...

22-11-2017 10:07:37

Việt sử Xứ Đàng Trong - Kỳ 1: Công cuộc phòng thủ biên giới của chúa Nguyễn

Nhiều sự kiện lịch sử vốn rất phức tạp và chồng chéo trong công cuộc khai phá và “mở cõi” đất Nam bộ đã được Phan Khoang, dựa trên hệ thống sử liệu đồ sộ, thể hiện một cách mạch lạc trong tác phẩm Việt sử: Xứ Đàng Trong 1558 - 1777 (Cuộc Nam tiến của dân tộc VN).
...

03-11-2017 10:41:07

Mấy vấn đề nhờ GS Phan Huy Lê giải thích…

Trên tạp chí Xưa và Nay số 486 - tháng 8-2017, Giáo sư Phan Huy Lê có bài viết “Công cuộc khôi phục thống nhất quốc gia cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX”, bằng nhiều cứ liệu lịch sử và ý kiến của nhiều nhà sử học, giáo sư cho rằng “Đến đầu triều Nguyễn, đất nước mới thật sự được thống nhất”. Tôi có một vài thắc mắc xin được Giáo sư giải thích thêm cho rõ.
...

21-10-2017 15:10:54

Tại sao người Việt Nam khó có thể hạnh phúc?

Một bài viết hay, nhưng tựa đề bị đặt sai. Nó cần được được đổi thành “Hạnh phúc là gì?”, hay “Các quan niệm về hạnh phúc”. Do xuất hiện trên BBC nên tôi hiểu (chọc ngoáy ấy mà)!
...

13-10-2017 18:15:03

Nền văn minh phương Tây có thể sụp đổ như thế nào

Nhà kinh tế chính trị học Benjamin Friedman đã từng so sánh xã hội phương Tây hiện đại như một chiếc xe đạp vững chãi mà bánh xe quay được là nhờ ở sự tăng trưởng kinh tế. Nếu sự chuyển động này mà chậm lại hoặc dừng thì các trụ cột xác định xã hội của chúng ta, là dân chủ, tự do cá nhân, sự khoan dung xã hội và nhiều thứ khác, sẽ bắt đầu chao đảo. Thế giới của chúng ta sẽ trở thành một nơi ngày càng khó chịu, nơi tranh giành các nguồn cung cấp bị hạn chế và nơi từ chối những người không thuộc nhóm tiếp cận với mình. Nếu chúng ta không tìm được cách để bánh xe quay trở lại, ta sẽ phải đối mặt với sự sụp đổ toàn xã hội.