...

09-11-2014 06:50:52

Giáo dục không chỉ là một công nghệ! (P1)

Từ 1980, khi mới là một giảng viên trẻ tại Học viện Quân y, tôi đã nghe về Công nghệ Giáo dục (CNGD), vì một đồng nghiệp có con nhỏ học ở Trường Thực nghiệm (TTN), thánh địa của phương pháp.
...

30-10-2014 07:09:11

Về một quan điểm của giáo sư Trịnh Xuân Thuận

Giáo sư Trịnh Xuân Thuận là một nhà vật lý thiên văn nổi tiếng thế giới. Các tác phẩm của ông về vật lý và thiên văn học đã được dịch ra nhiều thứ tiếng, trong đó có tiếng Việt. Như nhiều nhà khoa học Việt Nam khác, tôi đã đọc hầu hết các tác phẩm của ông và thu hoạch được rất nhiều điều bổ ích. Đối với cá nhân tôi, Giai điệu bí ẩn mà ông viết năm 1988 (nếu tôi không nhớ nhầm) là một tác phẩm hết sức xuất sắc và rất tiêu biểu cho ông cả về quan điểm khoa học, sự phong phú về kiến thức và sự độc đáo trong văn phong. Xin được cảm ơn ông vì điều đó.
...

15-10-2014 09:39:10

Bốn lời khuyên của tác giả Thế giới phẳng với sinh viên Việt Nam

Theo tác giả “Thế giới phẳng”, ngoài kiến thức thông thường như toán học, khoa học…, sinh viên cần trang bị thêm kiến thức liên quan đến bốn nguyên tắc: sáng tạo, sự hợp tác, sự đối thoại, tư duy phản biện để có thể tồn tại trong thế giới có nhiều cạnh tranh như hiện nay.
...

05-05-2014 23:27:10

Về một số bất cập trong giáo dục

Giáo dục Việt Nam nhiều ưu điểm? Chính xác, vì bạn bè quốc tế công nhận, so với các nước cùng thu nhập, các chỉ tiêu văn hóa - xã hội của chúng ta, bao gồm giáo dục, cao gấp mấy lần. Giáo dục Việt Nam còn nhiều bất cập, từ triết lý cho tới hành động? Không sai, và chúng đã được nói nhiều trong thời gian qua. Bài viết dưới đây chỉ xin bàn về một số bất cập trong nền tảng triết lý, nhằm rộng đường dư luận.