...

06-07-2018 07:29:15

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 31: Bị Nguyễn Biểu nhục mạ, tướng Minh hành xử đáng khinh bỉ

Việc Nguyễn Biểu đi sứ là giai thoại khá nổi tiếng trong sử Việt. Người ta không trách Nguyễn Biểu không làm nên công trạng mà chỉ nể phục khí khái và thương tiếc cho số mệnh của ông. Trùng Quang đế lấy một Nho sĩ vào trại giặc lúc đang thất thế để mong đàm phán thật là hạ sách, phỏng có ích gì !? Nguyễn Biểu đi sứ, cố giữ tròn khí tiết, không sợ bị giặc giết. Thương thay!
...

04-07-2018 05:05:46

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 30: Nhà Minh đổi tướng thêm tội ác, vua Trần nam tiến tính kế lâu dài

Đúng với bản chất giả trá tàn bạo, trong khi những văn bản chiêu an của vua Minh còn chưa ráo mực thì quân Minh dưới trướng Trương Phụ đi đến đâu là tàn sát, cướp bóc man rợ đến đó. Việc cướp giết của giặc vừa để trả thù nhân dân các xứ Thanh Nghệ đã đóng góp nhiều cho nhà Hậu Trần, vừa để khủng bố tinh thần quân dân cả nước.
...

02-07-2018 06:33:40

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 29: Nhà Minh nể sợ Đặng Dung, nếu còn Đặng Tất giặc phải tan

Đồng bình chương sự Đặng Dung là vị tướng dũng mãnh nhất trong quân Hậu Trần, không quản gian lao cùng các binh sĩ chiến đấu với giặc ngay ở tuyến đầu, xông pha giữa trận, ai chống là chết. Thấy chủ tướng gan dạ như thế, nhuệ khí của quân Hậu Trần càng dâng cao, khiến cho quân Minh khốn đốn, trận thế bắt đầu rối loạn.
...

01-07-2018 14:15:19

Biểu tình như vừa qua không phải là yêu nước

Trong mục “Thời cuộc và suy ngẫm”, Báo Công an TP Hồ Chí Minh số Thứ Ba, 19-6-2018, đã đăng bài viết dưới đây của tôi. Tuy nhiên do nhiều lý do tế nhị, nên một số đoạn đã bị cắt, trong đó có đoạn về cách hành xử với Trung Quốc. Hôm nay tôi đưa bài toàn văn lên facebook để bạn đọc quan tâm hiểu đúng những gì mà tôi đã viết.
...

01-07-2018 14:07:46

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 28: Quân Minh chịu cảnh sa lầy, vua Trần sai 3 ông tướng ra trận

Tháng 7-1412, Trương Phụ và Mộc Thạnh đem đại binh từ Đông Quan vào đánh Nghệ An, với mục tiêu là nhanh chóng tiêu diệt nhà Hậu Trần. Quân Minh vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của quân Hậu Trần tại vùng Trường Yên (Ninh Bình). Tại đây, vua Trùng Quang sai ba tướng giỏi nhất của mình là Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Súy đón đánh.
...

30-06-2018 07:38:04

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 27: Đặng Dung, Cảnh Dị dùng binh, bắt giặc Minh trả giá đắt

Rốt cuộc quân Minh phá được tuyến phòng ngự Nguyệt Trường, với một cái giá rất đắt. Những cánh nghi binh của quân Minh bị quân phòng thủ của ta gây thiệt hại nặng, xác giặc nằm la liệt khắp chiến trường, trôi lềnh bềnh dưới sông.
...

29-06-2018 06:29:48

Biệt động Sài Gòn đi lính biệt kích Mỹ

Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Sài Gòn. Năm 1965 khi Mỹ ồ ạt đưa quân viễn chinh vào miền Nam Việt Nam, tôi thoát ly gia đình vào chiến khu tham gia Quân giải phóng và sau đó được bổ sung vào lực lượng Biệt động thành, hoạt động hợp pháp trong thành phố.
...

29-06-2018 06:25:53

Nhà Minh giấu lưỡi gươm hiểm ác, nhà Trần dùng kế tằm ăn dâu

Trước sự phản kháng mạnh mẽ của quân dân Việt, người Minh liên tiếp tổn hao nhân mạng và tiền của không hề nhỏ. Sự tổn thất này vượt lên trên tất cả những nguồn lợi mà giặc Minh thu được từ việc đô hộ nước ta.
...

26-06-2018 06:03:19

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 25: Hồ Nguyên Trừng làm gián điệp cho nhà Minh

Vua Minh sai Hồ Nguyên Trừng, nguyên là Tả tướng quốc triều Hồ đã đầu hàng và đang làm quan cho Minh triều giả cách đến gặp sứ bộ hỏi han chuyện quê nhà, kỳ thực là ngầm dò la tin tức và làm thuyết khách cho nước Minh.
...

25-06-2018 05:19:06

Syria: Sáu lý do để Nga tiếp tục bảo vệ chế độ Bachar Al Assad

Loạt tấn công của Anh – Pháp - Mỹ vào ba cơ sở được cho là liên quan đến việc nghiên cứu và tàng trữ vũ khí hóa học tại Syria của chế độ Damas khiến Nga giận dữ. Bẩy năm kể từ khi cuộc chiến nổ ra tại Syria, điện Kremlin luôn ủng hộ chế độ cầm quyền.
...

25-06-2018 05:16:01

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 24: Sa lầy tại Đại Việt, nhà Minh lại bị quân Nguyên chém sứ, phá đồn

Giữa lúc đó, ở nước Minh lại có việc binh đao lớn. Quân Bắc Nguyên dưới sự chỉ huy của Khả hãn Bản Nha Thất Lý (Bunyashiri) từ những năm trước đã thường xuyên đem quân đánh phá biên giới nước Minh.
...

24-06-2018 07:23:55

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 23: Đặng Dung huyết chiến quân Minh tại cửa Hàm Tử

Ngày 29-9-1409, quân Minh chia đường thủy bộ tiến đánh dữ dội vào Hàm Tử quan. Trương Phụ sai các tướng Trần Húc, Du Nhượng chỉ huy thủy quân, thuyền lớn thuyền nhỏ dàn trận dày kín mặt sông tiến đánh. Kỵ bộ quân Minh thì dưới quyền chỉ huy của Chu Quảng, Phương Chính cũng tiến đánh dọc bờ phía tây, phối hợp với thủy quân.
...

23-06-2018 09:01:12

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 22: Bại trận, nhà Minh lại khởi binh 10 tỉnh nhòm ngó nước ta

Khi tin tức bại trận ở Bô Cô về đến triều đình nước Minh, tháng 2-1409 Chu Đệ ra lệnh tập họp binh mã 10 tỉnh là Quảng Tây, Quảng Đông, Hồ Quảng, Tứ Xuyên, Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Quí Châu, Vân Nam, Trấn Giang tất cả cộng lại gồm 13 vệ quân.
...

22-06-2018 06:06:51

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 21: Muốn phá giặc Minh thì cần tướng sĩ một lòng phụ tử

Mâu thuẫn giữa hai chiến lược của vua Giản Định và Đặng Tất chính là giữa chớp thời cơ đánh nhanh thắng nhanh hay đánh chắc từng bước một. Vua tôi tranh luận hồi lâu chưa quyết được vì mỗi bên đều có lý của mình.
...

21-06-2018 05:59:16

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 20: Cha con Đặng Tất, Đặng Dung tiêu diệt 10 vạn quân Minh

Kết thúc trận đánh, cả thảy gần 10 vạn quân Minh bỏ thây trong trận chiến. Các tướng Minh gồm Thượng thư Lưu Tuấn, Đô ty Lữ Nghị, Tham chính Lưu Dục, Đô chỉ huy Liễu Tông… cùng với hàng loạt tướng lĩnh chủ chốt khác đều bị giết tại trận. Về phía quân Hậu Trần dù thắng trận cũng tổn thất hơn vạn quân.

 

Cuộc sống giống chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng, chúng ta phải luôn tiến lên phía trước.

Albert Einstein