...

06-06-2018 06:59:01

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 6: Bạo chúa nhà Minh trái lời cha, muốn xâm lăng nước Việt

Người Trung Hoa vốn không thiếu những bài học đắt giá về sự hiếu chiến, kể cả lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn. Rất tiếc rằng, đời vua sau của nước Minh đã không nghe theo lời của Minh Thái Tổ. Sau khi vua khai sáng của nước Minh chết, đất nước mới này xảy ra biến động lớn rồi từ đó một bạo chúa đã lên ngôi.
...

05-06-2018 06:09:33

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 5: Chu Nguyên Chương và dã tâm xâm lược Đại Việt

Năm 1377, sau khi hay tin vua Trần Duệ Tông nước Đại Việt tử trận, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đã có ý định thừa cơ hội để cất quân sang đánh.
...

04-06-2018 10:19:34

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 4: Hồ Quý Ly và mục tiêu 1 triệu quân chống lại phương Bắc

Quân sự Đại Việt cuối thời Trần đi xuống rất nhiều. Đến khi nhà Hồ thành lập, rất quan tâm củng cố binh bị. Hồ Quý Ly rất mong muốn có được một đội quân đông đảo nhằm bảo vệ đất nước. Ông từng nói với các quan: “Làm thế nào có được 100 vạn quân để chống giặc Bắc?”.
...

02-06-2018 09:00:38

Hào khí Lam Sơn Kỳ 3: Hồ Quý Ly và những cải cách tham vọng vượt thời đại

Các chính sách hạn điền, hạn nô có mặt lợi là gần như ngay lập tức nó đánh quỵ nền tảng kinh tế, xã hội của những tàn dư triều đại cũ, giúp cho nhà Hồ nhanh chóng ổn định đất nước, tránh khỏi những nguy cơ nội chiến tiềm tàng.
...

01-06-2018 07:02:46

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 2: Dẹp được Chế Bồng Nga, vua Trần lại gửi trứng cho ác

Sau khi Nghệ Tông mất, hầu hết quyền hành vào tay Lê Quý Ly, tự xưng là Phụ Chính Cai Giáo Hoàng Đế (tức người phụ giúp và dạy bảo vua). Vua Trần Thuận Tông chỉ còn là bù nhìn. Những việc mà Lê Quý Ly làm sau khi Nghệ Tông mất hoàn toàn trái với lời thề. Các tôn thất họ Trần và quan lại chống đối lại đều bị Quý Ly giết hại.
...

31-05-2018 07:14:30

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 1: Nhà Trần với cuộc chiến với Chế Bồng Nga

Phàm thịnh suy là lẽ thường tình. Một triều đại dù cho có võ công, văn trị lớn lao đến nhường nào thì bánh xe lịch sử vẫn quay, đòi hỏi những người cai trị phải biết luôn luôn phấn đấu cho hiện tại và tương lai chứ không phải chỉ sống với quá khứ.
...

30-05-2018 05:47:50

Trần Khánh Dư - Võ tướng lắm tài nhiều tật trong lịch sử Việt

Lập chiến công trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông, nhưng Trần Khánh Dư từng mắc tội thông dâm, lợi dụng chức quyền để buôn bán.
...

28-05-2018 15:05:10

“Các đồng chí cứ làm cách mạng văn hóa đi, tôi làm cách mạng vũ hóa”

Ông Lê Duẩn là người có ý kiến độc lập, tự chủ, ông nhận thức ra được sự phụ thuộc vào nước bạn có hại thế nào, và cố gắng tách ra. Nhưng, sau này, ông lại quá cực đoan, chống Trung Quốc mạnh quá, và ngả hẳn sang Liên Xô.
...

27-05-2018 07:06:04

Câu trả lời sắc bén của Bác Hồ trước câu hỏi của Stalin

“Tư tưởng lớn nhất, tư tưởng chỉ đạo của Hồ Chí Minh về ngoại giao, theo tôi, chính là coi trọng lợi ích quốc gia, dân tộc.”. theo PGS.TS Vũ Dương Huân.
...

19-05-2018 15:17:52

Thách thức với lịch sử 2

Kỳ trước có nói mục đích của Nguyên Ngọc là phủ nhận con đường Hồ Chí Minh, phủ nhận thành tựu của công cuộc giải phóng dân tộc, làm phân rã khối đoàn kết dân tộc, tạo điều kiện cho sự can thiệp bên ngoài…
...

17-05-2018 11:03:01

Một sự thách thức lịch sử 1

Báo Tuổi Trẻ Chủ Nhật, ngày 25-3-2018, trên trang Văn Hóa - Giải Trí có đăng bài “Giải Phan Châu Trinh tôn vinh nhà văn hóa Phạm Quỳnh” của tác giả Lam Điền. Thiết nghĩ, quanh cái giải Phan Châu Trinh này có nhiều vấn đề cần trao đổi nên chúng tôi cho đăng bài viết này của Chu Giang để bạn đọc tham khảo.
...

07-05-2018 10:53:26

Chuyên gia Nga nói thật về cuộc chiến tranh Việt Nam

Xét tổng thể, nếu tính từ góc độ những hệ quả địa chiến lược và tầm ảnh hưởng đối với nghệ thuật quân sự thì cuộc chiến tranh Việt Nam chỉ đứng sau hai cuộc chiến tranh thế giới trong thế kỷ 20.
...

03-05-2018 08:47:00

Phe phái và cạnh tranh quyền lực ở Việt Nam đầu thế kỷ XIX

Mâu thuẫn bè phái không phải là đặc sản riêng có của triều Nguyễn, tuy nhiên ảnh hưởng của nó ở đầu thế kỷ XIX là cực kỳ nghiêm trọng, đe dọa sự thống nhất và ổn định của nền chính trị vương triều. Nhưng đó cũng là một thế giới mà vai trò của các nhà lãnh đạo khôn khéo như Gia Long, mạnh mẽ và tài năng như Minh Mệnh đã giúp kiểm soát và hạn chế xung đột phe nhóm, góp phần vào sự ổn định của vương triều. Một bài học mà nền chính trị Việt Nam sau này có thể tham khảo.
...

28-04-2018 08:12:06

Hiệp định sơ bộ 1946 Kỳ 3: Nước Pháp tham lam, gây nên cuộc chiến thế kỷ

Thỏa thuận Hồ Chủ tịch - Sainteny, dù không được như phía Việt Minh mong muốn, nhưng đây là một hiệp định khung mà từ đó có thể mở đường đi tới một quan hệ sống động và tích cực giữa Pháp và Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nếu nó được tạo điều kiện thuận lợi"…
...

27-04-2018 09:15:18

Hiệp định sơ bộ 1946 - Kỳ 2: Đuổi quân Tưởng về nước, tránh “lưỡng đầu thọ địch”

Nói về việc có một số ý kiến phê phán bản Hiệp định sơ bộ không chứa đựng từ “độc lập” vô cùng quan trọng, Tướng Giáp nhận định: “Họ không nhận thấy rằng độc lập của một quốc gia là kết quả của các điều kiện khách quan. Trong cuộc đấu tranh để giành độc lập toàn vẹn, sẽ có những thời điểm chúng ta phải cứng rắn, và những thời điểm chúng ta phải mềm dẻo”.

 

Cuộc sống giống chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng, chúng ta phải luôn tiến lên phía trước.

Albert Einstein