...

05-01-2019 15:00:17

Ngoại giao với phương Bắc - Kỳ 23: Nhà Nguyên đòi vũ khí tối thượng, vua Trần từ chối

Sở dĩ nhà Nguyên đòi voi không phải mang về để ngắm cho vui mà đó là toan tính. Trong lần xâm lược Việt Nam lần thứ nhất, quân Nguyên đã được chứng kiến sức mạnh của tượng binh Đại Việt. Loài voi to lớn có thể khiến cho ngựa phương Bắc sợ hãi, quân Việt còn có thể dựa vào voi để tránh mưa tên vốn là sở trường của kỵ binh Nguyên Mông.
...

31-12-2018 11:06:44

Ngoại giao với phương Bắc - Kỳ 22: Nhà Trần kiên quyết không làm lính đánh thuê cho Nguyên Mông

Không những từ chối giúp Nguyên mà ta còn vì đại cục, tạm gác bất đồng với Chiêm Thành để giúp đỡ nước bạn trong việc “viện Chiêm, kháng Nguyên”. Nguyên sử có ghi: “Giao Chỉ thông mưu với Chiêm Thành, sai 2 vạn quân và 500 chiến thuyền ứng viện”.
...

30-12-2018 15:52:14

Ngoại giao với phương Bắc - Kỳ 21: Ba đời vua Trần và 12 lần cự tuyệt nhà Nguyên

Trong giai đoạn giữa cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông lần 1 (1258) và lần 2 (1285) thì quan hệ ngoại giao giữa nhà Trần và triều đình Nguyên Mông rất căng thẳng. Bên cạnh yêu sách đòi đặt quan Đạt Lỗ hoa xích tại Thăng Long thì triều đình Nguyên Mông còn vặn vẹo chuyện các vua Trần phải vào chầu.
...

29-12-2018 15:13:55

Ngoại giao với phương Bắc - Kỳ 20: Nhà Trần dùng kế trừng trị các quan Đạt lỗ hoa xích

Sau khi đánh thắng quân Nguyên Mông lần thứ nhất thì năm 1261, nhà Trần chính thức đặt quan hệ ngoại giao với triều đình Mông Cổ. Chính thức đặt ngoại giao khi ấy có nghĩa là cử sứ qua lại lẫn nhau theo định kỳ. Vì tương quan của hai bên khi đó vẫn còn khá lệch nên ta phải chấp nhận một số điều kiện bất bình đẳng. Một trong những điều đó là phải cho Mông Cổ đặt sứ quán tại nước ta với viên quan đứng đầu gọi là Đạt lỗ hoa xích.
...

28-12-2018 19:44:16

Ngoại giao với phương Bắc - Kỳ 19: Đại Việt - Nguyên Mông thông hiếu, nhà Tống sợ hãi cầu thân

Trước thái độ ngọt ngào của người Mông Cổ thì ta cũng đáp lại lịch sự khi cử sứ sang Vân Nam thông hiếu, và cũng là để tìm hiểu thêm tình hình của đối phương. Thấy ta và Mông Cổ cứ sứ giả thăm viếng nhau thì triều đình nhà Tống kinh hãi.
...

02-12-2018 15:36:38

Ngoại giao với phương Bắc - Kỳ 18: Nhà Trần 4 lần trói sứ giả Mông Cổ vì tội “uốn lưỡi cú diều”

Giữa thế kỷ 13, thời điểm quân Mông Cổ còn chưa diệt được nhà Tống nhưng đã nhăm nhe muốn khuất phục Đại Việt khi ấy do nhà Trần lãnh đạo. Phép chiếm đất của quân Mông Cổ thời đó bao giờ cũng là đánh trước bằng ngoại giao rồi mới dùng binh.
...

27-11-2018 12:07:59

Ngoại giao với phương Bắc - Kỳ 17: Nhà Trần dẫn quân Bắc phạt, vua Tống vừa sợ vừa mừng

Trong lịch sử nước ta, nhà Trần là triều đại vàng son giúp Đại Việt khẳng định vững chắc nền độc lập. Khi nhắc đến các chiến công của nhà Trần thì không thể quên được 3 lần chống quân Nguyên Mông vang dội lịch sử. Nhưng không phải ai cũng biết trong thời kỳ đầu nhà Trần, quân ta đã từng Bắc tiến khiến nhà Tống vừa mừng, vừa sợ
...

26-11-2018 12:23:26

Ngoại giao với phương Bắc - Kỳ 16: Muốn nhà Tống trả đất, không thể dùng lý lẽ suông

Sau khi vua Lý Nhân Tông bắt đầu tự mình nắm quyền thì vẫn kiên trì trong việc đòi đất. Tuy nhiên, Nhân Tông lại chủ trương trọng quan văn như Lê Văn Thịnh trong việc đàm phán với nhà Tống nên không có sự mạnh mẽ, quyết đoán như Lý Thường Kiệt.
...

23-11-2018 14:54:02

Ngoại giao với phương Bắc - Kỳ 15: Lý Thường Kiệt dùng tù binh mở cho Tống con đường thể diện

Tuy nhà Lý trả không đủ số một nghìn quan lại đã hẹn và tuy đã khắc chữ vào mặt và tay tù nhân , nhưng vua tôi nhà Tống cũng không muốn gây khó dễ để giải quyết êm thấm chuyện biên giới với Đại Việt.
...

22-11-2018 05:29:13

Ngoại giao với phương Bắc - Kỳ 14: Bị áp lực từ biên giới, Tống phải nghiến răng trả đất

Không chỉ lính mà quan lại đến 2 châu Quảng Nguyên và Quang Lang cũng lần lượt chết vì bệnh, vì lo lắng. Cuối cùng thì Triệu Tiết và vua Tống cũng hiểu rằng không thể yên ổn mà giữ 2 vùng đất trộm chiếm nên phải trả lại cho chính chủ.
...

20-11-2018 05:20:34

Ngoại giao với phương Bắc - Kỳ 13: Sợ Lý Thường Kiệt bắc phạt lần thứ 2, Tông tính cắt đất

Thấy quân Tống không dám ra đánh thì vua tôi nhà Lý biết người Tống đang sợ nên cử sứ giả sang bàn tiếp việc tranh chấp lãnh thổ. Vua Tống lại sợ nên phải đồng ý cho sứ tới Quế Châu rồi viết thư hỏi gấp Triệu Tiết đang trấn thủ Quế Châu.
...

17-11-2018 17:27:23

Ngoại giao với phương Bắc - Kỳ 12: Lý Thường Kiệt dùng vũ lực lấy lại đất yết hầu vùng biên

Triều đình nhà Tống rất tức giận khi để mất Quang Lang. Sử Tống chép đầu năm 1078, hai viên chức ở Quang lang bị kết tội bỏ thành trốn: Trần Tung bị chém và Hồ Thanh bị đày ra đảo Sa Môn.
...

16-11-2018 14:03:55

Ngoại giao với phương Bắc - Kỳ 11: Chư hầu Đại Việt uy hiếp Tống, vua Lý toan động binh

Trong quan hệ Đại Việt và Đại Tống trước đây thì ngoài chuyện trực tiếp động binh đao với những chiến dịch quân sự quy mô thì hai bên còn sẵn sàng tung những cú đấm bằng quân chư hầu.
...

12-11-2018 10:50:21

Ngoại giao với phương Bắc - Kỳ 10: Trước Lý Thường Kiệt, quân ta nhiều lần Bắc phạt

Ta nhiều lần đưa quân vượt qua biên giới để trả đũa các khiêu khích của nhà Tống. Chính những lần đưa quân như thế đã giúp cho người Việt khi ấy không còn tâm lý e ngại nếu phải dùng biện pháp quân sự ngay trên đất địch mà đỉnh cao là chiến dịch của Lý Thường Kiệt.
...

09-11-2018 12:56:17

Ngoại giao với phương Bắc - Kỳ 9: Khi Việt gian cắt đất, ông cha ta sẵn sàng tuốt gươm

Trước hành động của bọn Việt gian bán đất này thì các vua triều Lý đều rất cương quyết trong việc xử lý. Nếu cần dùng ngoại giao thì các vua Lý sẽ đấu tranh ngoại giao. Khi đàm phán không xong thì phải dùng sức mạnh quân sự