...

11-09-2018 05:13:17

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 54: Bị vây khốn, thượng thư nhà Minh kế cùng tự vẫn

Vừa đặt chân vào địa giới nước Đại Việt, quân Minh đã phải hứng chịu những tổn thất nặng nề. Chỉ trong 5 ngày, cả chủ tướng lẫn phó tướng của giặc đã phải bỏ mạng. Thế nhưng số quân tướng Minh còn lại vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
...

10-09-2018 15:29:26

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 52: Liễu Thăng bị chém tại Chi Lăng, phó tướng lên thay cũng bỏ mạng

Liễu Thăng cùng đám kỵ binh mải miết đuổi theo Trần Lựu tiến sâu vào ải Chi Lăng, bỏ xa phần lớn quân Minh ở phía sau. Đến núi Mã Yên, Liễu Thăng và hơn trăm quân kỵ vừa qua cầu treo thì lập tức quân Lam Sơn cho phá cầu. Lúc này thì tình thế coi như đã an bài đối với Liễu Thăng.
...

09-09-2018 04:24:38

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 52: Lê Lợi giăng thiên la địa võng, chờ đón đầu Liễu Thăng

Các tướng Lê Sát, Trần Lựu, Lưu Nhân Chú, Đinh Liệt, Lê Lĩnh, Lê Thụ nhận trọng trách đem 1 vạn quân tinh nhuệ lên giữ ải Chi Lăng, là nơi dự kiến diễn ra trận đánh quan trọng đầu tiên trong chiến dịch đánh diệt 10 vạn quân của Liễu Thăng.
...

08-09-2018 16:06:26

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 51: Đại phá thành Xương Giang, đem con gái người Minh chia cho sĩ tốt

Mùa thu năm 1427, những việc củng cố đội ngũ, hoàn thiện hệ thống cai trị cơ bản đã làm xong, Bình Định vương Lê Lợi tiếp tục những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận chiến quyết định. Bấy giờ, thành Xương Giang đã nhiều tháng không hạ được, là một cái gai lớn cần phải gấp rút nhổ bỏ.
...

07-09-2018 20:24:50

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 50: Nhà Minh kéo 15 vạn viện binh, huyết chiến thành Xương Giang

Khác với các lần tăng viện trước đó, lần này Minh triều gần như chuẩn bị lại cả một bộ khung xâm lược mới với trọn vẹn một đạo quân đông đến 15 vạn, được biên chế đầy đủ, được chuẩn bị về lương thực, khí giới để có thể hoàn toàn độc lập tác chiến trước khi phối hợp được với các đạo quân Minh tại các thành trì trên lãnh thổ nước ta.
...

05-09-2018 20:46:45

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 49: Trận Tốt Động - Chúc Động, xác quân Minh tắc nghẹn cả sông

Kết thúc trận chiến, số quân Minh bị quân Lam Sơn giết chết và chết vì giẫm đạp lên nhau lên đến hơn 5 vạn tên, chưa kể số giặc bị chết đuối mà theo các sử sách nước ta ghi lại một cách hình tượng hóa là “Giặc chết đuối rất nhiều, nước sông ở Ninh Kiều do vậy mà tắc nghẽn”(theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư).
...

04-09-2018 13:53:55

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 48: Vua Minh nói lời mị dân, Lê Lợi tung 4 đạo quân Bắc tiến

Lê Lợi nhận định rằng tinh binh của giặc đều tập trung cả ở thành Nghệ An, các xứ thuộc lộ Đông Đô (tức chỉ đồng bằng sông Hồng) đều trống rỗng. Vì vậy, ngài quyết định điều động bốn đạo quân bắc tiến.
...

03-09-2018 20:14:37

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 47: Trần Nguyên Hãn ra oai, tương quan lực lượng thay đổi

Trần Nguyên Hãn với tài năng và uy tín của mình đã tuyển chọn thêm được hàng vạn quân sung vào đội ngũ, khiến tương quan lực lượng tổng thể giữa quân Lam Sơn và quân Minh có một chuyển biến lớn.
...

27-08-2018 10:51:17

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 46: Bị vây khốn trong 3 thành, quan quân nhà Minh chấn động

Bấy giờ, quân Lam Sơn đã vây bức giặc tại ba thành Tây Đô, Diễn Châu, Nghệ An. Nếu Bình Định vương Lê Lợi muốn công phá bất kỳ thành trì nào trong số này đều phải chấp nhận trả giá đắt về nhân mạng.
...

19-08-2018 21:14:58

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 45: Cẩm Y Vệ nhúng mũi vào cuộc chiến tốn xương máu của nhà Minh trên đất Việt

Ngay từ những năm Minh Thành Tổ Chu Đệ còn trị vì, đã có những quan viên nước Minh tỏ thái độ không đồng tình với chính sách hai mặt của vua Minh tại nước ta. Thế nhưng, dưới bàn tay sắt của Chu Đệ và tai mắt giám sát chặt chẽ của cơ quan mật vụ Cẩm Y Vệ, những ai dám lên tiếng trái ý đều mang tai họa.
...

18-08-2018 05:07:17

Hào khi Lam Sơn - Kỳ 44: Lê Lợi dùng kế Điệu hổ ly sơn, xác giặc tắc nghẹn cả sông

Quân Minh không cầm cự nổi trước khí thế đó, trận thế nhanh chóng rối loạn, nối nhau vỡ chạy. Các tướng Minh thúc quân chạy ngược ra sông, nhưng không kịp lên thuyền khi mà mọi ngả đường đều đã do quân Lam Sơn kiểm soát. Quân Minh phần chết trận nơi triền núi, phần bị lùa xuống sông chết. Tình cảnh bi đát của giặc đã được miêu tả lại trong sách Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: “Thuyền giặc trôi ngổn ngang, xác chết đuối nghẹn tắc khúc sông, khí giới vứt đầy cả rừng núi”.
...

15-08-2018 05:23:39

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 43: Gươm mài đá, đá núi phải mòn; Voi uống nước, nước sông cũng cạn

Lê Lợi cũng cho quân dựng trại dọc bờ sông, giương cờ gióng trống, phô trương thanh thế. Đêm đến, đèn đuốc quân Lam Sơn sáng rực một khúc sông, thu hút sự chú ý của quân Minh. Trong khi đó, tượng binh và quân tinh nhuệ của ta đã âm thầm vượt sông ở một đoạn sông khác, đi vòng ra phía sau lưng địch mai phục sẵn.
...

14-08-2018 07:41:08

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 42: Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật, miền Trà Lân trúc chẻ tro bay

Bình Định vương Lê Lợi bình tĩnh dàn quân cùng voi ngựa chia đường mai phục đợi sẵn. Bọn Phương Chính tiến trước, trúng vào ổ mai phục. Quân Lam Sơn nhất tề từ các ngã xông ra đánh phá, voi trận giẫm bừa vào hàng ngũ quân Minh. Giặc nối nhau tan vỡ lớn. Quân Lam Sơn chém được các tướng giặc là Đô ty Trần Trung, Chỉ huy vệ Xương Giang Ngũ Vân và hơn 2.000 tên, thu chiến lợi phẩm hơn 100 cỗ ngựa.
...

10-08-2018 06:36:14

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 41: Lê Lợi bất ngờ nam tiến, bắt trọn ổ giặc Minh

Nước Minh càng lúc càng sa lầy tại Đại Việt. Nay bạo chúa đã chết, nhà vua mới lên ngôi, trong triều đình nước Minh liền có những bàn luận sôi nổi việc nên bỏ hay cố thực hiện cái gọi là "giữ đất An Nam".
...

05-08-2018 10:55:26

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 40: Nguyễn Trãi vung bút lừa giặc, Lê Lợi mài gươm chờ thời

Nguyễn Trãi đã dùng lời văn của mình lèo lái các sự kiện theo một hướng khác, làm thay đổi tính chất thực của sự việc và không quên khoét sâu vào tâm lý kiêu ngạo của kẻ địch. Sứ giả Lê Trăn, Lê Vận đưa thư cầu hòa được thuận lợi. Thông qua Sơn Thọ và Mã Kỳ, Tổng binh Trần Trí chấp nhận giảng hòa với Bình Định vương Lê Lợi. Quân ta trở về căn cứ Lam Sơn nghỉ ngơi, bồi dưỡng lực lượng.