...

15-08-2018 05:23:39

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 43: Gươm mài đá, đá núi phải mòn; Voi uống nước, nước sông cũng cạn

Lê Lợi cũng cho quân dựng trại dọc bờ sông, giương cờ gióng trống, phô trương thanh thế. Đêm đến, đèn đuốc quân Lam Sơn sáng rực một khúc sông, thu hút sự chú ý của quân Minh. Trong khi đó, tượng binh và quân tinh nhuệ của ta đã âm thầm vượt sông ở một đoạn sông khác, đi vòng ra phía sau lưng địch mai phục sẵn.
...

14-08-2018 07:41:08

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 42: Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật, miền Trà Lân trúc chẻ tro bay

Bình Định vương Lê Lợi bình tĩnh dàn quân cùng voi ngựa chia đường mai phục đợi sẵn. Bọn Phương Chính tiến trước, trúng vào ổ mai phục. Quân Lam Sơn nhất tề từ các ngã xông ra đánh phá, voi trận giẫm bừa vào hàng ngũ quân Minh. Giặc nối nhau tan vỡ lớn. Quân Lam Sơn chém được các tướng giặc là Đô ty Trần Trung, Chỉ huy vệ Xương Giang Ngũ Vân và hơn 2.000 tên, thu chiến lợi phẩm hơn 100 cỗ ngựa.
...

10-08-2018 06:36:14

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 41: Lê Lợi bất ngờ nam tiến, bắt trọn ổ giặc Minh

Nước Minh càng lúc càng sa lầy tại Đại Việt. Nay bạo chúa đã chết, nhà vua mới lên ngôi, trong triều đình nước Minh liền có những bàn luận sôi nổi việc nên bỏ hay cố thực hiện cái gọi là "giữ đất An Nam".
...

05-08-2018 10:55:26

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 40: Nguyễn Trãi vung bút lừa giặc, Lê Lợi mài gươm chờ thời

Nguyễn Trãi đã dùng lời văn của mình lèo lái các sự kiện theo một hướng khác, làm thay đổi tính chất thực của sự việc và không quên khoét sâu vào tâm lý kiêu ngạo của kẻ địch. Sứ giả Lê Trăn, Lê Vận đưa thư cầu hòa được thuận lợi. Thông qua Sơn Thọ và Mã Kỳ, Tổng binh Trần Trí chấp nhận giảng hòa với Bình Định vương Lê Lợi. Quân ta trở về căn cứ Lam Sơn nghỉ ngơi, bồi dưỡng lực lượng.
...

04-08-2018 14:46:20

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 39: Lê Lợi đánh bại tướng Trần Trí, trừng phạt quân Ai Lao

Đến cuối năm 1421, tham tướng Minh là Trần Trí cất quân 10 vạn, bao gồm cả quân viễn chinh người Minh và ngụy binh, từ Đông Quan tiến vào Thanh Hóa đánh quân Lam Sơn.
...

03-08-2018 21:13:17

Hào khí Lam Sơn Kỳ 38: Lê Lợi giăng thiên la địa võng, đại phá 10 vạn quân Minh

Lý Bân cùng Phương Chính dùng tên Cầm Lạn là phụ đạo Quỳ Châu (thuộc Nghệ An ngày nay) làm kẻ dẫn đường, từ hướng Quỳ Châu tiến đánh quân Lam Sơn, quân đông đến 10 vạn. Quân số lần này cho thấy được rằng quân Minh đánh giá nghĩa quân Lam Sơn rất cao và cũng rất quyết tâm tiêu diệt cuộc khởi nghĩa.
...

02-08-2018 15:32:16

Hào khí Lam Sơn Kỳ 37: Ai Lao “'viện trợ” vũ khí, Lê Lợi hồi sức chống giặc Minh

Có được nguồn quân lương, khí giới dồi dào, thế quân Lam Sơn phấn chấn lên hẳn. Lê Lợi âm thầm dẫn quân về Lam Sơn, tập kích đồn Khả Lam. Quân Minh bị bất ngờ vì cuộc hành quân bí mật của quân ta, chết mất hai tướng là Vương Cục, Lương Hướng.
...

01-08-2018 10:56:15

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 36: Lê Lợi cảm khái tiễn anh hùng, Lê Lai cưỡi ngựa thề huyết chiến

Trước nguy cơ toàn quân bị diệt, Lê Lợi bất đắc dĩ phải tụ họp các tướng lại nói: “Nay trận thế hiểm nguy, có ai dám bắt chước việc Kỷ Tín (tướng nhà Hán, chết thay cho Lưu Bang) thời xưa, thân khoác hoàng bào mà chết thay ta không?”
...

25-07-2018 20:51:44

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 35: Lam Sơn tụ nghĩa rồng cuộn chờ thời

Phong trào khởi nghĩa Lam Sơn là một hiện tượng khá đặc biệt trong sử Việt. Tưởng chừng như sau cuộc quật khởi của nhà Hậu Trần thất bại, hiền tài nước Việt đã mất mát nhiều, nguyên khí không còn đủ để làm nên nghiệp lớn. Nhưng thật bất ngờ là chỉ sau đó một quãng thời gian không lâu (từ 1414 đến 1418), phong trào Lam Sơn lại nổi lên.
...

24-07-2018 06:31:00

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 34: Âm mưu thâm hiểm của nhà Minh sau khi tiêu diệt nhà Hậu Trần

Sau nhà Hậu Trần bị diệt, Chu Đệ lại ra chiếu chỉ đôn đốc Trương Phụ phải thi hành đầy đủ các biện pháp nhằm biến người Việt trở thành một sắc dân bị hòa tan vào trong khối Hán hóa. Mục đích cuối cùng của việc này, suy cho cùng là để người Việt về lâu dài không còn khát vọng độc lập, tự chủ nữa. Vua Minh đã hiểu ra sức mạnh đến từ cội nguồn văn hóa Việt và tìm cách tiêu diệt. Thế nhưng điều này không hề dễ dàng đối với quân giặc.
...

23-07-2018 22:14:58

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 33: Giữ khí tiết, vua tôi Hậu Trần không thành công cũng thành nhân

Mặc dù quan điểm của giới sử các đời có khác biệt, nhưng hầu hết đều bày tỏ sự thương tiếc, nể phục ý chí của Trùng Quang đế và các tướng sĩ Hậu Trần. Vua tôi Trùng Quang nhà Hậu Trần không chấp nhận sự dày vò trong tay giặc mà chọn cho mình một cái chết trong danh dự. Điều này hoàn toàn khác với cha con nhà Hồ Quý Ly đã chấp nhận trông chờ vào sự xót thương của giặc.
...

06-07-2018 07:29:15

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 31: Bị Nguyễn Biểu nhục mạ, tướng Minh hành xử đáng khinh bỉ

Việc Nguyễn Biểu đi sứ là giai thoại khá nổi tiếng trong sử Việt. Người ta không trách Nguyễn Biểu không làm nên công trạng mà chỉ nể phục khí khái và thương tiếc cho số mệnh của ông. Trùng Quang đế lấy một Nho sĩ vào trại giặc lúc đang thất thế để mong đàm phán thật là hạ sách, phỏng có ích gì !? Nguyễn Biểu đi sứ, cố giữ tròn khí tiết, không sợ bị giặc giết. Thương thay!
...

04-07-2018 05:05:46

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 30: Nhà Minh đổi tướng thêm tội ác, vua Trần nam tiến tính kế lâu dài

Đúng với bản chất giả trá tàn bạo, trong khi những văn bản chiêu an của vua Minh còn chưa ráo mực thì quân Minh dưới trướng Trương Phụ đi đến đâu là tàn sát, cướp bóc man rợ đến đó. Việc cướp giết của giặc vừa để trả thù nhân dân các xứ Thanh Nghệ đã đóng góp nhiều cho nhà Hậu Trần, vừa để khủng bố tinh thần quân dân cả nước.
...

02-07-2018 06:33:40

Hào khí Lam Sơn - Kỳ 29: Nhà Minh nể sợ Đặng Dung, nếu còn Đặng Tất giặc phải tan

Đồng bình chương sự Đặng Dung là vị tướng dũng mãnh nhất trong quân Hậu Trần, không quản gian lao cùng các binh sĩ chiến đấu với giặc ngay ở tuyến đầu, xông pha giữa trận, ai chống là chết. Thấy chủ tướng gan dạ như thế, nhuệ khí của quân Hậu Trần càng dâng cao, khiến cho quân Minh khốn đốn, trận thế bắt đầu rối loạn.
...

01-07-2018 14:15:19

Biểu tình như vừa qua không phải là yêu nước

Trong mục “Thời cuộc và suy ngẫm”, Báo Công an TP Hồ Chí Minh số Thứ Ba, 19-6-2018, đã đăng bài viết dưới đây của tôi. Tuy nhiên do nhiều lý do tế nhị, nên một số đoạn đã bị cắt, trong đó có đoạn về cách hành xử với Trung Quốc. Hôm nay tôi đưa bài toàn văn lên facebook để bạn đọc quan tâm hiểu đúng những gì mà tôi đã viết.