CUỘC CỜ

 

...

Cùng em chơi một ván cờ
Anh mân xe trắng em sờ sĩ đen
Bồi hồi em nhảy mã lên
Biết anh háo hức ưa quen pháo đầu
Tượng em đã vén lên đâu
Xe anh đã vội thọc sâu thế này!
Lim dim mắt, vội vàng tay
Anh dùng sức mạnh đè ngay nước lồng
Mã quỳ em đã vững lòng
Không ngờ anh lại chiếu vòng đằng sau
Có cần thua được gì đâu
Từ từ cố giữ cho lâu mới tài

Biết rằng có lúc đi sai
Đêm tàn thấm mệt cả hai cùng cười...

Fb Lê Gái

Bình luận